Interieurensembles

Kijk binnen bij de mooiste kerken: #4 Sint Lambertuskerk Horst

Door: Marieke Bosma

De Lambertuskerk in Horst is volgens de Rijksdienst Cultureel Erfgoed een belangrijk voorbeeld van naoorlogse kerkbouw en heeft een grote architectuurhistorische waarde. De eerste keer, dat melding gemaakt wordt van een kerk op die plek was 1219. De naam Lambertus komt mogelijk van de moederkerk die in 1405 voor het eerst werd genoemd. Na opgravingen zijn resten teruggevonden van ijzeroerstenen fundamenten, waarbij mogelijk deze twee bouwfasen kunnen worden gereconstrueerd.

Foto door: Wouter van der Sar

Op 12 oktober 1944 vloog de voorganger van de Lambertuskerk in brand. Veel kunstwerken werden gered en na de brand weer in de kerk geplaatst. Toen de Duitsers op 22 november de toren opbliezen, gingen er alsnog veel verloren. Architect Alfons Boosten kreeg in 1948 de opdracht om een nieuwe kerk te ontwerpen. De ingebruikname van de Lambertuskerk volgde in 1952.

Rijksmonument
Om in aanmerking te komen voor de status van rijksmonument moest in het geval van naoorlogse gebouwen sprake zijn van bijzondere architectuur, cultuurhistorische waarde en een zekere zeldzaamheid. Bij de toewijzing is gekeken of de kerk van hetzelfde niveau is als de andere 200 naoorlogse gebouwen met een monumentenstatus en dat is zeker het geval. Ook de aanwezige kunst is een belangrijk gegeven om de kerk te zien als monument.

'De Sint-Lambertuskerk is een naoorlogs gebouw dat samen met  de middeleeuwse kerkschatten en oude beschilderde beelden, een fraai interieurensemble vormt'.

Lees het hele interieurverhaal hier.

Reacties

Er zijn nog geen reacties