Start fortenseizoen

Onze favoriete forten #3: Fort aan de Klop in Utrecht

Door: Marieke Bosma

Fort aan de Klop is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een militaire verdedigingslinie uit de negentiende eeuw. Het fort is ontstaan tijdens de tachtigjarige oorlog, toen grote delen van het Hollandse landschap onder water werden gezet om vijanden op afstand te houden. Op de hoger gelegen-, zwakke punten en strategisch belangrijke plaatsen werden forten en kazematten gebouwd, waaronder dit fort in Utrecht.

 

Fort aan de Klop 1e Polderweg 4 Utrecht

Foto door: Stichting Liniebreed ondernemen

Duitse leger
Rond 1850 heeft het fort zijn huidige vorm gekregen en is het meest markante bouwwerk, het bomvrije wachtuis, op het fort gebouwd. In eerste instantie diende het gebouw om het kanaal de Klopvaart en de sluis te beschermen maar in 1881 verloor het fort deze functie en ging het dienen als opslag- en bevoorradingspost en verdedigingswerk in de tweede linie tijdens de oorlogstijd. In de jaren daarna heeft het Duitse leger het fort gebruikt, zijn er krijgsgevangenen gehuisvest en gebruikte Defensie het fort in de jaren '60 als opslag voor munitie en voertuigen. In 1997 is het fort, samen met vier andere fort in de kraag van Utrecht, aangekocht door de gemeente Utrecht met de bedoeling het een toeristisch- recreatieve bestemming te geven.

Crossing the Lines
In 2004 startte het Europese project Crossing the Lines. Sindsdien zijn met steun van dit project het historische wachthuis en de drie houten loodsen op het fort gerestaureerd. Na de inrichting van de gebouwen en het terrein werd het fort op 14 juli 2007 voor het publiek geopend.

 

Sjoerd Slagter
Tip van Sjoerd Slagter
Marketing
Restauratiefonds

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties