Fantastisch schaatsen rond een monument!

Monumentaal schaatsen #1: Landgoed De Slotplaats Bakkeveen

Door: Marieke Bosma

Leren schaatsen of zwemmen op de pingoruïnes, welke Drentenaar is er nou niet groot mee geworden? Het Landgoed de Slotplaats bij Bakkeveen is een van de grotere Friese bosgebieden. Dat is jouw decor tijdens een heerlijk middagje schaatsen. De Slotplaats werd in 1668 aangelegd toen de familie Aylva een slot liet bouwen.

Foto door: Wikipedia

Vanaf het einde van de 19de eeuw is het grond ten westen van de Slotplaats aangeplant met productiebos. Hier vind je een sterrenschans, een klassieke tuin met slotgracht en statige beukenlanen. De beuken in deze laan zijn wel 250 jaar oud. Midden in het bos staat de Burmaniazuil, de zogenaamde ‘poppestien’. Vroeger stond er, naar horen zeggen, een loden haan op. Het verhaal gaat dat als de haan kraaide, de zuil kantelde zodat de ouders de baby eronder vandaan kon halen. Beleef dit prachtige natuurgebied over de gemarkeerde wandelroute. In het voormalige koetshuis van het slot is een informatiepunt ingericht.

Pingoruïnes
Direct ten zuiden van landgoed De Slotplaats ligt de Heide van Duurswoude. Het is met een oppervlakte van 145 hectare het grootste aaneengesloten heidegebied binnen Friesland en wordt aan twee kanten begrensd door bos. Het gebied wordt gekenmerkt door een aantal kleinere en grotere, ronde poelen. Voor een deel gaat het daarbij om zogenaamde 'pingoruïnes': restanten van ijsheuvels uit de laatste 'kleine' ijstijd, waarin Nederland niet bedekt was door een ijskap, maar het wel zo koud was dat de ondergrond permanent bevroren was.

IJsheuvels
De ijsheuvels ontstonden doordat relatief warm grondwater door zwakke plekken in de bevroren grond omhoog sijpelde, vlak onder de oppervlakte bevroor en de bovenliggende grond omhoog duwde. Door de continue aanvoer van grondwater groeide de ijskern steeds verder en gleed de laag aarde op een gegeven moment naar beneden. Toen de temperatuur steeg, smolt het ijs en bleef een met water gevuld gat over, met een ringwal eromheen: de pingoruïne. De afgelopen jaren heeft de stichting Landschapsbeheer Drenthe veel onderzoek gedaan naar de vele kleine meertjes in de provincie. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat vele van deze meertjes behoren tot de zogenaamde pingoruïnes. Er zijn zo’n 2500 geteld.

Pingoruïnes
Pingoruïnes zijn de natuurlijke schatkamers van Drenthe

 

Meer uit deze serie

Reacties

Er zijn nog geen reacties