Verhalen van onze lezers

Ingezonden verhaal: Geschiedenis verstrengeld met familiegeschiedenis

Door: Suzanne Rodrigues Pereira

In 1670 kocht Fransisco Pereyra het perceel aan de nog goeddeels onbebouwde Nieuwe Keizersgracht, een van de Nieuwe Grachten van Amsterdam. In 1734, is er pas een grachtenhuis met tuinhuis gebouwd, door zijn zoon. Dit was een van de vele zaken die ik ontdekte in het Stadsarchief op de cursus 'Leer de geschiedenis van je eigen huis kennen'. Die geschiedenis van huis en de gracht liet me sindsdien niet meer los.

Foto door: Vincent van den Hoven

Dat zou wel een ‘once in a lifetime’ toeval zijn?! Vele gevonden toevalligheden later, leidden in ieder geval tot de wetenschap dat één van mijn voorouders (van moeders kant d’Oliveira) wel degelijk vier huizen van ons vandaan heeft gewoond.

Monumentaal tuinhuisje
Nog onbekend met dit alles konden wij in 1978 een groot uitgewoond huis kopen, inclusief het vervallen schuurtje achterin de tuin. De geschiedenis en de schoonheid daarvan kwamen pas veel later tevoorschijn. Het schuurtje bleek op de monumentenlijst van Amsterdam gezet, waren we echt verbijsterd...dat krotje? Maar toen kwam er toch iets op gang waardoor wij het gevoel kregen dat dit tuinhuisje bijzonder was en behouden moest worden voor toekomstige generaties.

Niemand wist het
Samen met een aannemer, een vriend van Stadsherstel en een oud-bewoner zijn in een paar jaar plannen gemaakt om een restauratie vorm gegeven. Monumentenzorg, historici en andere specialisten konden niets vertellen over de oorspronkelijke  functie van dit tuinhuis. Jammer, want dit is een van de nog 150 historische tuinhuizen in Amsterdam. Een oud-bewoner (in de oorlog nog maar een jongen) wist dat de joodse eigenaren/bewoners, tijdens de nazi-bezetting zijn vervolgd en vermoord. Hij hoorde van de enige overlevende, de zoon, dat zij het loofhuttenfeest in het tuinhuis vierden. Dat werd voor ons de aanleiding om rabbijnen en cultuurhistorici uit te nodigen, want zou dat als zodanig in gebruik geweest kunnen zijn in de 18e eeuw? Iedereen werd enthousiast, maar niemand wist het... Het werd wel één van de belangrijkste argumenten voor ons om via het Restauratiefonds een hypotheek aan te vragen om het pandje in volle glorie en met veel kennis en liefde opnieuw glans te kunnen geven.

Sindsdien hebben velen het tuinhuis kunnen bezoeken, tijden open-tuinen-dagen, concerten, die we in de tuin organiseerden en door er te vergaderen, want dat is de nieuwe functie die wij aan het tuinhuis gaven.  

Tuinhuis Nieuwe Keizersgracht 20, Amsterdam

Reacties

Er zijn nog geen reacties