Het Koelhuis: Een bruisende hotspot in Zutphen!

Door: Erna Oosterveen

Voor Mieke van Tilburg en haar partner Bert Hoogeveen is een droom waarheid geworden. Zij besloten een herbestemmingsproject in Zutphen aan te pakken; een kolos van vijf verdiepingen en van een eeuw oud. Het Koelhuis is nu al het bruisende middelpunt van een nieuw te ontwikkelen wijk. 

Koelhuis café

Foto door: Ingrid de Roode

Opslag van boter
Het Koelhuis werd gebouwd in 1920 in opdracht van een zuivelcoöperatie, die er de zomer boter in opsloeg. In de winter kon daar dan een hogere prijs voor gevraagd worden. En paar jaar later werd er in Het Koelhuis ook groente en fruit gekoeld. Het pand was in bedrijf tot 2005, daarna stond het zeven jaar leeg. ‘Dit is het type pand waar wij allebei blij van worden. Door hard te werken en de lange termijn voor ogen te houden zijn we zo ver gekomen. Wij zijn allebei niet bang en hebben altijd goed geslapen. Ik ben van de lange termijn en het overzicht, Bert is van het veranderen van dingen. Wij hebben altijd het vertrouwen gehad dat het goed zou komen. Steeds de dingen een voor een oppakken. Je hebt geen garanties en je kan niet terug.’

Hoe eet je een olifant? In hele kleine stukjes!

Het Koelhuis

Meteen zorgen voor reuring
Mieke en Bert kregen het pand in 2012 in handen. ‘Het was volop crisis, dus vreemd vermogen in handen krijgen, was niet simpel. Wij hadden gelukkig zelf nog wat reserve. Het leek in eerste instantie logisch om eerst de gevel aan te pakken, maar een financieel adviseur raadde ons aan om dat juist niet te doen. ‘Met die gevel, daar verdien je het niet mee.’ Dus hebben we eerst de begane grond geschikt gemaakt voor exploitatie. Dat gaf meteen reuring, er kwam weer geld in kas. Na drie jaar was de Triodos bank bereid om mee te financieren, waardoor we verder konden met de aanpak van de overige verdiepingen. Het was een organische ontwikkeling, die ook nog eens in de pas bleef met de ontwikkeling van het gebied om Het Koelhuis heen.’

Wij houden van vervallen en industriële panden. Dit was het allebei

Wij passen onze ontwikkeling steeds aan de omgeving aan

Omgeving
Het Koelhuis ligt in een voormalig industriegebied dat nog volop in ontwikkeling is naar een pakhuisbuurt waar volop geleefd, gewerkt, gewoond en gefeest wordt. De haven is inmiddels opnieuw uitgegraven, een paar pakhuizen krijgen een herbestemming en er worden woningen gebouwd. ‘Veel van die plannen kwamen stil te liggen door de crisis. Juist doordat wij heel organisch te werk gingen, hebben we ook hiermee kunnen omgaan. Toen er in de omgeving wel weer flink gebouwd werd, had dat ook een tijdje een nadeel voor ons: door het slaan van damwanden konden wij hier door de week echt geen zakelijke evenementen houden. Nu de tunnel af is en de haven klaar trekken de zakelijke evenementen door de week aan. De grote feesten gaan we op termijn naar de kelder verplaatsen. Als de woningbouw om ons heen gerealiseerd is, dan is dat vanwege eventuele geluidsoverlast voor de buurt beter om te doen. Zo passen wij onze ontwikkeling steeds aan de omgeving aan.’

We zijn nu steeds meer bezig met wat er in het gebouw gebeurt

Pioniersfase voorbij
‘Als ik nu terugkijk zijn we onderweg niet zoveel afgeweken van onze oorspronkelijke plannen. We hebben wel dingen in een andere volgorde opgepakt. Inmiddels zijn drie van de vijf verdiepingen van Het Koelhuis volop in bedrijf. De pioniersfase heeft zo’n vijf jaar geduurd, inmiddels hebben we nu ongeveer twintig mensen aan het werk. De komende jaren werken we toe naar stabiliteit en volwassenheid. Na een fase van bouwen en inrichten, zijn we nu steeds meer bezig met wat er ín het gebouw gebeurt.’

Het Koelhuis Het Koelhuis

Tips

  • Zorg bij de vergunningsaanvraag  voor goede tekeningen. Je moet gewoon voldoen aan de normen van de gemeente.
  • Ook voor het opstellen van de business case zochten we iemand die dat goed kon.
    Onze plannen moesten getoetst worden op hun haalbaarheid, ook in relatie tot de ontwikkeling van het gebied om ons heen.
  • We hebben dus steeds gezocht naar de juiste mensen.
    Soms kochten we hun kennis in, soms kregen wij kennis van een bedrijf in de vorm van sponsoring.

Reacties

Er zijn nog geen reacties