Hanzesteden om van te houden!

#3 Hattem: vluchten naar Hollandse luchten

Door: Erna Oosterveen

Ken jij een lief iemand die houdt van kunst? Neem die dan mee naar Hattem, een schilderachtig Hanzestadje aan de IJssel. In vroeger tijden was Hattem al een pleisterplaats voor schilders, die er probeerden de weidse Hollandse luchten vast te leggen, boven de langsstromende IJssel. 

Foto door: Wikimedia Commons

Voermanmuseum
Een van de bekendste IJsselschilders is Jan Voerman sr. In het Voermanmuseum in Hattem is werk van hem te zien en daarnaast ook van zijn zoon, Jan Voerman jr. Voerman Junior maakte aquarellen voor de beroemde Verkade-albums. Die opdracht kreeg hij van zijn opa, die eigenaar was van de Verkadefabrieken.

Antwerpse vluchtelingen
Overigens waren het niet alleen Nederlandse schilders die in Hattem inspiratie vonden. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog zochten veel Belgische kunstenaars een veilig heenkomen. Een paar daarvan kwamen in de omgeving van Hattem terecht en zij pakten daar het penseel weer op, zo valt te lezen in de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 23 november 1914. ‘In de Kunsthandel Waanders (…) zijn een viertal schilderijen geëxposeerd van A. Thijs en A. de Roover uit Antwerpen, beiden vluchtelingen uit die plaats. Zij hebben hier te Zwolle en te Hattem de omgeving opgenomen en een paar punten op het doek gebracht. In het eene kijkje uit Hattem is de toon al heel gelukkig getroffen.’ De Roover was na de oorlog weer verbonden aan de Academie in Antwerpen. Zo nu en dan komt er nog een werkje uit zijn Hattemse tijd boven water.

Redder van monumenten
Hattem kreeg al in de 13e eeuw stadsrechten en het lidmaatschap van de Hanze leidde tot winstgevende handel. Van dat geld werden mooie huizen gebouwd en ter bescherming ook een degelijke stadsmuur. Delen van die muur zijn nog intact. De Dijkpoort vormde een belangrijke toegang. Dat die poort bewaard is gebleven, is te danken aan F.A. Hoefer, militair, historicus en oprichter van het Openlucht Museum in Arnhem. Hij was op enig moment inwoner van Hattem, waar hij zich inzette zich voor het behoud van de Dijkpoort. De poort werd bovendien nog verfraaid met torentjes, ontworpen door Pierre Cuypers, bekende architect, onder meer van het Rijksmuseum.

Wat kun je allemaal in Hattem beleven?

Meer uit deze serie

Reacties

Er zijn nog geen reacties